Facebook Google Plus YouTube LinkedIn Twitter Ronald Schippers op Blogger

Intervisie

In intervisie leert men van en met elkaar

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens - overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkelingvragen eromheen.


 

Begeleide intervisie

 

Begeleide intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode die inzetbaar is binnen bedrijven, rijksoverheid, organisaties, gemeenten, provincies en gezondheidinstellingen.
Intervisie is dus professioneel bevragen, analyseren en adviseren. Intervisie is leerzaam, laagdrempelig en een systematische aanpak van situaties binnen het werkveld en het persoonlijk handelen, gericht op concrete oplossingen. Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, wordt gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen.

Gelijkwaardigheid en veiligheid

De intervisie is op basis van gelijkwaardigheid. Het accent ligt op het eigen maken van de intervisiemethode(s) en het ontwikkelen van inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Op collegiale basis sneller professioneel tot inzichten te komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt tevens het lerende vermogen van de organisatie.

De meerwaarde van begeleide intervisie

In de begeleide intervisie leert men van en met elkaar vanuit werksituaties zoals een veranderingsproces, belemmering, werkprobleem of moeizame cliëntrelatie. Het biedt gelegenheid tot kwaliteitsontplooiing, door middel van open vraagstelling, feedback, advies en daadwerkelijke aanpak.

Doelgroepen

Intervisie methodes

Een eerste uitgangspunt van de intervisie is vaak de incidentmethode. Echter iedere organisatie heeft vaak een specifieke professionalisering wens en met een begeleid intervisietraject op maat bepaalt u de methodiek, eventuele professionalisering- en leerdoelen en het aantal bijeenkomsten.


Een totaal overzicht vindt u onder Intervisiemethodieken.

 

Leerproces

 

Het is een ervaring - en ontwikkelingstraining die het zelfsturende, zelflerende en intuïtieve vermogen van de deelnemers aanzienlijk bevordert. Het intervisieproces verloopt resultaatgericht en er is ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling. Iedere deelnemer doorloopt zijn / haar eigen leerproces en ontvangt hierover reflectie. Het persoonlijke leerproces wordt mede bepaald door zijn of haar werkervaring, de vertrouwdheid naar de ander en de bereidheid zichzelf kwetsbaar op te stellen. Daarnaast heeft iedere deelnemer voldoende ruimte voor zijn / haar persoonlijke leerstijl, er wordt namelijk rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer. Dit alles krijgt binnen het intervisieproces de juiste aandacht van de trainer.


 

Inhoud begeleide intervisie voor uw team(s)

Introductie van de intervisiemethode, theoretische bespreking en onderbouwing met behulp van de trainingsmap. Doormiddel van casuïstiek een ingebrachte eigen werksituatie / vraagstuk inzichtelijk maken. Leerpunten worden onderzocht. Het beoefenen van de actuele vraagformulering, open vraagstelling, analyse en advies. Het doorvragen op de aanvankelijke vraagstelling kan een scherpere formulering van de situatie en uiteindelijk inzicht, een kwaliteitsontwikkeling of oplossing opleveren.

Kennismaking en oriënterend gesprek:

  1. Kennismaking met de opdrachtgever;
  2. Analyse van de klantvraag, de organisatiecontext (noodzaak, voorwaarden, doelen en leeropbrengst), het aantal groepen en aantal deelnemers;
  3. Het benoemen van aandachtpunten en mogelijkheden van intervisie;
  4. Wat kunt u verwachten in  de  voorlichting naar de deelnemers intervisiegroep(en);
  5. Hoe verloopt de introductie intervisie op de startbijeenkomst;
  6. Het aantal intervisiebijeenkomsten, tijdsduur bijeenkomst en tijdlijn;
  7. Hoe verloopt de afronding intervisietraject, evaluatie en borging van de intervisie;
  8. U ontvangt binnen 5 dagen een offerte, advies en terugkoppeling van de bevindingen.

De begeleide intervisie bestaat uit 4 tot 8 intervisiebijeenkomsten (afhankelijk van het aantal deelnemers)

De begeleide intervisie wordt binnen uw organisatie gegeven.

Deelnemers aantal

Het aantal is 6 t/m 8 deelnemers per intervisiegroep.

Niveau

HBO  /  MBO+  /  MBO